Tijdens de kermis, die in de 16e eeuw soms wel drie weken kon duren, was er vrijhandel in de stad en mochten ook vreemdelingen er hun spullen verkopen. De mensen kwamen van heinde en verre naar de stad: handelaren, marskramers en artiesten. Er werd gedanst, gegeten en gedronken. Behalve dat marskramers in die tijd hun waren en diensten aan de man brachten, vormden ze voor de bevolking van het platteland een belangrijke bron van informatie. Ze waren voortdurend op reis en brachten dikwijls nieuws van verre.

Later werd een marskramer een huis-aan-huis verkoper van kleine artikelen. Dit was in de tijd dat veel verkopers zich geen vervoer konden permitteren en winkels relatief dun gezaaid waren. De marskramer droeg zijn handelswaar doorgaans in een mand (de mars) op zijn rug.

Een gezegde waarin de marskramer voorkomt is: iets in zijn mars hebben.

De geboorte van De Marskramer dateert uit de oorlogsjaren. Kort na het verwoestende bombardement op Rotterdam werd de eerste Marskramer winkel in Rotterdam Kralingen geopend; een winkeltje in schotels, potten en pannen. Er was toen grote behoefte aan goedkope, eenvoudige huishoudelijke producten. In de loop van de jaren werd deze allereerste Marskramer in Rotterdam een begrip voor goede, maar toch betaalbare artikelen. En wie nu een Marskramer winkel bezoekt zal constateren dat er wat dat betreft niets veranderd is.

Inmiddels heeft Marskramer meer dan 175 winkels in Nederland. Een deel hiervan zijn franchise winkels.