Disclaimer

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Marskramer stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaardt Marskramer geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website. Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via klantenservice@marskramer.nl.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Website

Marskramer mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Marskramer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Marskramer behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Marskramer de toegang tot de website monitoren.

Contact

Voor vragen aan Marskramer kunt u contact opnemen met de klantenservice:

Per e-mail: klantenservice@marskramer.nl

Per telefoon: 085 – 792 18 97, bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur

Per post:

Marskramer

t.a.v. Afd. Klantenservice Marskramer

Schuilenburglaan 1

7604 BJ ALMELO