Disclaimer en privacy

Disclaimer

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website op alle onderdelen bevat zijn eigendom van Marskramer of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marskramer. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Marskramer met constante zorg en aandacht te goeder trouw samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Marskramer behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy

Marskramer B.V. respecteert jouw privacy en heeft daarom deze privacy policy opgesteld om je te vertellen welke gegevens wij registreren en om uit te leggen wat er precies met jouw gegevens gebeurt en hoe deze beveiligd zijn. Bij een bezoek aan onze website  bewaren wij de volgende gegevens:
– je surfgedrag, zodat wij je nog beter kunnen helpen en om de website te kunnen blijven ontwikkelen.

Marskramer verkoopt jouw gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit voor hen noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Jouw gegevens zijn veilig. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Eventuele aanpassingen van de website kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.